ز غوغای جهان فارغ

به سودای #تُ مشغولم ز غوغای جهان فارغ

#وحشی_بافقی


/ 3 نظر / 117 بازدید