لیست گناهان شهید 14 ساله (شهید مهرداد عزیزاللهی)

دفترچه یادداشت شهید ۱4 ساله که گناهان هر روزش را می نوشت: گناهان یک هفته او به قرار زیر میباشد؛
 

شنبه، بدون وضو خوابیدم
 

1شنبه
،خنده بلند در جمع
 
2شنبه،
وقتی در بازی گل زدم احساس غرور کردم
 
3شنبه،
نماز شب را سریع خواندم
 
4شنبه،
فرمانده در سلام ازمن پیشی گرفت
 
5شنبه،
ذکر روز رافراموش کردم
 
جمعه،
تکمیل نکردن ۱۰۰۰ صلوات و بسنده کردن به ۷۰۰صلوات

منبع:mahdi1318.blogfa.com

/ 0 نظر / 67 بازدید