دختری سه ساله بود که پدرش آسمانی شد . . .

دختری سه ساله بود که پدرش آسمانی شد . . .


دانشگاه که قبول شد، همه گفتند: با سهمیه قبول شده!!!

 


ولی ... هیچوقت نفهمیدند

 


کلاس اول وقتی خواستند به او یاد بدهند که بنویسد بابا !

 


یک هفته در تب ســـــــوخت . . . !!  

/ 0 نظر / 68 بازدید