اسلام بی خاصیت و بی اثر

«تعبیر لطیفی دارد امیرالمؤمنین علی(ع)، آیندهٔ اسلام و مسلمین را ذکر می‌فرماید: "و لُبِس ٱلاسلامُ لُبْسَ الفَرْوِ مقلوباً" یعنی مردم، جامهٔ اسلام را به تن می‌کنند ولی آنچنانکه پوستین را وارونه به تن می‌کنند.
پوستین در زمستان برای دفع سرماست.یک وقت پوستین را می‌پوشند امّا نه آنطور که باید بپوشند،بلکه قسمت پشم‌دار را بیرون می‌گذارند و قسمت پوست را می‌پوشند.در این صورت نه تنها گرما ندارد وبدن را گرم نمی‌کند،بلکه به یک صورت مضحک و وحشتناک و مسخره‌ای هم درمی‌آید....
می‌فرماید:اسلام را مردم چنین خواهند کرد،هم دارند وهم ندارند.دارند ولی چون آن را وارونه کرده‌اند،آنچه باید رو باشد زیر است و آنچه باید در زیر قرار بگیرد در رو قرار گرفته است.نتیجه این است که اسلام هست اما اسلام بی‌خاصیت و بی‌اثر،اسلامی که دیگر نمی‌تواند حرارت بدهد،نمی‌تواند نیرو و حرکت و جنبش بدهد.بلکه مثل یک درخت پژمردهٔ آفت‌زده‌ای می‌شود که سرِپا هست امّا پژمرده و افسرده،برگ هم اگر دارد برگهای پژمرده با حالت زار و نزار است.این از کجاست؟بستگی دارد به طرز تلقی مسلمین از اسلام که چه جور اسلام را می‌گیرند و چگونه تلقی می‌کنند؛...

...آن را تجزیه می‌کنند،قسمتی از آن را می‌گیرند و قسمتی را نمی‌گیرند؟ قشرش را می‌گیرند و لُبّش را نمی‌گیرند یا می‌خواهند لُبّش را بگیرند و قشرش را رها کنند؟ بالاخره به صورتی در می‌آید که: "لایموتُ فیها و لایحییٰ" نه مرده است ونه زنده.نه می‌شود گفت هست و نه می‌شود گفت نیست.

این، نکتهٔ اساسی است و الّا تنها ما بنشینیم از تمدن وفرهنگ اروپایی انتقاد بکنیم، از فرهنگ اسلامی هم تمجید بکنیم و بعد هم خیال بکنیم که فرهنگ اسلامی و روح اسلامی همان است که ما امروز داریم، پس مردم دنیا بیایند از ما پیروی کنند، کاری از پیش نمی‌رود.خوب، اگر مردم دنیا بیایند از ما پیروی کنند، مثل ما می‌شوند،یعنی به صورت نیمه‌مرده‌ای در می‌آیند!»

شهید مطهری،مجموعه آثار ۲۵ ،صص ۴۲۳-۴۲۴


منبع:shia-patogh.blogfa.com
/ 0 نظر / 68 بازدید