بابل شهر من

بدنبال مقصر نگرد گاهی مقصر خودمانیم.اشتباه از ماست که بعضی آدم ها را بزرگ میکنیم با رفتارهایمان،نگاه هایمان،دست های بی توقع و دوست داشتن های زیادی. . .! بدنبال مقصر نباش ما گاهی تقاص اشتباهاتمان رامیدهیم.خودمان،خودمان را به دام میندازیم برای کسانی که بزرگ نبودند و اندیشه های کوچکشان تمام راه را با آنان همراه بود . . ..

🍁🍂

____

🎥📷عکس  #مصطفی_مرتضوی 

✒️متن  #حاتمه_ابراهیم_زاده 

‌مکان: بابل شهر بهارنارنج

/ 0 نظر / 58 بازدید