زندگی آیت الله بهجت (ره) به روایت تصویر

منبع:http://www.mashreghnews.ir/fa/news/309946/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1
/ 1 نظر / 76 بازدید