بن بست انتظار

توی روایتی گفته شده بود که وقتی طاقتت برای انتظار تموم شود؛ فرجی میشود و به آن کس  که منتظرش باشی میرسی!

آقا!!! مدتی ست ظرف انتظارمان پر شده، وقت برگشتن نیست؟!

درست... "آدم" نمی شویم؛ بیایید و خودتان سر و سامانمان بدهید...!

خدا کندکه کسی حالش چون ما نشود

ز دام خال سیاهش کسی رها نشود

خدا کند که نیفتد کسی ز چشم نگار 

 به نزدیار چــو ما پست و بی بهانشود

جواب ناله ی مــا را نمیدهــــد دلبــــر 

خدا کندکه کسی تحبس الدّعا نشود 

شنیده ام که ازاین حرف،یار خسته شده

خدا کنــد که به اخـراج ما رضا نشود

مریــض عشــقم و مـرا طـــبیب لازم نیس

خداکنـــد که مریـــضی مـن دوا نشود  

شاعر:امام خامنه ای

منبعshiaeyan.blogfa.com

/ 2 نظر / 83 بازدید
قاسم

جالب و زیبا بود

رها

ممنون از حضورت