ایثار مجسّم

بسم اللّه


امام صادق علیه السلام فرمودند:

«علیک بتقوی اللّهِ و الوَرَعِ والاِجتهادِ و صِدقِ الحدیثِ و أداءِ الأمانةِ و حُسنِ الخُلقِ و حُسنِ الجوارِ و کونوا دعاةَ النّاسِ بِغیرِ ألسِنتِکُم»

بر تو باد رعایت تقوای الهی و ترس از خداوند و تلاش بسیار و راستگویی و اداء امانت و نیکی اخلاق و همسایه داری. 👈دعوت کنندگان مردم به خیر و نیکی باشید به وسیله ای غیر از زبانتان! (بلکه با عمل خود دعوت کننده به خیر باشید) . . .


اگر میتوانی قید تمام هیاهوهای مردم و تشویق های آنان را بزنی و سکوت اختیار کنی در موضوعی که مُبهَم است و به خاطر سوت و کف حضّار، تقوا را زیر پا نگذاری، تو شیعه امام صادق هستی. . اگر اهل #وَرَع هستی و در مباحات هم نگرانی که نکند انجام فلان مباح، مقدمه ای باشد برای فلان گناه و چشم بپوشی از انجام آن عمل مباح، تو شیعه امام صادق هستی. .

اگر آنجاییکه پای منافعت، پای دوست و رفیقت، پای آبرویت، پای هم مسلک هایت در میان است و راست گفتن تو به منافع خودت و دوستان و دوستدارانت لطمه می زند ولی باز هم سخنِ راست را به زبان راندی، تو شیعه امام صادق هستی. .

اگر از اخلاق خوبت فقط غریبه ها بهره نبردند و فقط آنجاییکه نان دارد خوش اخلاق نبودی و با همسر و فرزند و پدر و مادرت هم خٌلق نیکو داشتی، تو شیعه امام صادق هستی. .

اگر همسایه ات یا مردم کشور همسایه ات را در نعماتی که خداوند به تو داده شریک کردی و #بخل نورزیدی و آنجا که جای آن نیست، ضرب المثل پرانی نکردی و «چراغ خانه و چراغ مسجد» را برای صدهزارمین بار تکرار نکردی جوری که انگار خودت این ضرب المثل را اختراع کردی، تو شیعه امام صادق هستی. . . .

اگر توانستی جوری زندگی کنی که مردم با دیدنت به خدای تو، به دین تو، به مذهب تو، به رهبر تو، به خط فکری تو.....اشتیاق پیدا کنند، تو شیعه امام صادق هستی. . .

#ایثار_مجسّم

#شیعه_امام_صادق_علیه_السلام


متن از:حسین قربانی

/ 0 نظر / 6 بازدید